การรับสมัครและรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การรับสมัครและรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40

ผู้เขียน:  สุรีรัตน์ ถ่ายเนียม จาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 เวลา 10:44 น.

 อ่าน 5,629
                                                    
เรื่อง การรับสมัครและรับเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40
 
              ในเดือนกรกฏาคม 2554 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
กำหนดการออกหน่วยบริการรับสมัครและรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในพื้นที่
ทุกอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
              นางเกษณี นิตินันท์ ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ในเดือน
กรกฏาคม 2554 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดออกหน่วยบริการ
รับสมัครแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และรับเงินสมทบ ระหว่างเวลา 
8.30-12.30 น. ดังนี้
 
      1. อำเภอพระนครศรีอยุธยา  วันที่ 22 กรกฏาคม 2554    ณ ที่ว่าการอำเภอพระนครศรีอยุธยา
      2. อำเภอท่าเรือ               วันที่ 26 กรกฏาคม 2554    ณ อบต.ศาลาลอย
      3. อำเภอบางปะอิน           วันที่ 21 กรกฏาคม 2554    ณ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน
      4. อำเภอเสนา                วันที่ 26 กรกฏาคม 2554    ณ ที่ว่าการอำเภอเสนา
      5. อำเภอผักไห่               วันที่ 28 กรกฏาคม 2554     ณ ที่ว่าการอำเภอผักไห่
      6. อำเภอบางบาล            วันที่ 25 กรกฏาคม 2554     ณ เทศบาลตำบลบางบาล
      7. อำเภอบางปะหัน         วันที่ 20 กรกฏาคม 2554      ณ อบต.เสาธง
      8. อำเภอนครหลวง          วันที่ 20 กรกฏาคม 2554     ณ ที่ว่าการอำเภอนครหลวง
      9. อำเภอมหาราช            วันที่ 27 กรกฏาคม 2554     ณ ที่ว่าการอำเภอมหาราช
      10. อำเภอบ้านแพรก        วันที่ 27 กรกฏาคม 2554     ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแพรก
      11. อำเภอบางไทร           วันที่ 28 กรกฏาคม 2554     ณ ที่ว่าการอำเภอบางไทร
      12. อำเภอลาดบัวหลวง      วันที่ 28 กรกฏาคม 2554     ณ ที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวง
      13. อำเภอบางซ้าย           วันที่ 21 กรกฏาคม 2554     ณ ที่ว่าการอำเภอบางซ้าย
      14. อำเภออุทัย               วันที่ 20 กรกฏาคม 2554     ณ วัดละมุ ตำบลเสนา
      15. อำเภอภาชี               วันที่ 26 กรกฏาคม 2554     ณ ที่ว่าการอำเภอภาชี
      16. อำเภอวังน้อย            วันที่ 21 กรกฏาคม 2554     ณ วัดธรรมจริยา หมู่ที่ 2 ตำบลช้างงาม
               ขอให้แรงงานนอกระบบ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย, ขับรถรับจ้าง, 
ทำนา, ทำไร่, กลุ่มผลิตอาหาร, กลุ่มผลิตเครื่องจักสาน ฯลฯ ให้ความสนใจสมัครเป็นผู้ประกันตน
ตามมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบได้ที่หน่วยบริการ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์หมายเลข 035-213416-8 สาขาอำเภออุทัย
หมายเลข 035-800812-9 
 
{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{ŸwŸ{

 


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด