ประกาศเชิญชวนผู้สนใจส่งเรื่องราวของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจส่งเรื่องราวของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09:15 น.

 อ่าน 6,285

ด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีที่ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และครบ ๕๐ ปี ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ถวายพระเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกคนแรกของประเทศไทย

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ ขอเชิญชวนให้ประชาชน นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ผู้สนใจ ส่งบทความเกี่ยวกับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หรืออื่น ๆ โดยส่งเป็นไฟล์ดิจิตอล "Microsoft ภาพ และเสียง" ความยาว ไม่จำกัด ได้ตลอดปี พ.ศ.๒๕๕๕

บทความที่ได้รับคัดเลือก จะลงเผยแพร่ในมติชนออนไลน์และเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับการบันทึกชื่อในหนังสือเทิดพระเกียรติ ๑๕๐ ปี และได้รับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงาน ๑๕๐ ปี

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทการประกวด/ชิงรางวัล
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด