ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

ผู้เขียน:  อัญญารัตน์ สนธิ จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ปรับปรุงเนื้อหาสุดเมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 15:29 น.

 อ่าน 15,039

นายสันติพงศ์  สนธิ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดฝึกอบรมตามโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ สาขา การใช้ Microsoft Excel  ให้กับพนักงานบริษัท เบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน และวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสันติพงศ์  สนธิ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดฝึกอบรมตามโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ สาขา การใช้ Microsoft Excel  ให้กับพนักงานบริษัท เบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน และวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด