นายสันติพงศ์ สนธิ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสันติพงศ์ สนธิ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้เขียน:  อัญญารัตน์ สนธิ จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เวลา 14:12 น.

 อ่าน 5,375

นายสันติพงศ์  สนธิ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ ในหลักสูตร Training Officer  จำนวน ๒๐ คน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบกิจการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ  ห้องฝึกอบรมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสันติพงศ์  สนธิ  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับผลิตภาพแรงงานไทยสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ ในหลักสูตร Training Officer  จำนวน ๒๐ คน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของสถานประกอบกิจการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ  ห้องฝึกอบรมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด