ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร “พัฒนาความรู้ ด้านการจัดการ ผังเมือง ความปลอดภัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร “พัฒนาความรู้ ด้านการจัดการ ผังเมือง ความปลอดภัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

ผู้เขียน:  กลุ่ม บริหารทรัพยากรบุคคล จาก สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 11:00 น.

 อ่าน 4,425

                         ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัด

    โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “พัฒนาความรู้ ด้านการจัดการ ผังเมือง

  ความปลอดภัย พลังงาน และสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมและ

  ศึกษาดูงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 8 รุ่นๆ ละ ประมาณ 80 คน

   ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2557 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด

   รายละเอียดได้ที่ www.eng.ku.ac.th


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด