:: มทร.สุวรรณภูมิ :: ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

:: มทร.สุวรรณภูมิ :: ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก

ผู้เขียน:  ชุลีพร ฟักฟูม จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09:04 น.

 อ่าน 3,705

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 18 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2554 นั้น

ในการนี้มหาวิทยาลัย ขอขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก ต่อไปจนถึง วันที่ 3 มิถุนายน 2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทร. 0 3570 9104  หรือ www.rmutsb.ac.th

ดาวน์โหลดไฟล์
คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด