การประชุมวิชาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : Geoinfotech 2013 เว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : Geoinfotech 2013

ผู้เขียน:  นพพร แสงสร้อย จาก ผู้ดูแลระบบ
เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 09:14 น.

 อ่าน 5,140

การประชุมวิชาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : Geoinfotech 2013

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. (GISTDA)  ร่วมกับสมาคมวิชาชีพจัดประชุมวิชาการ  ได้แก่ กรมแผนที่ทหาร สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกล และสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการสำรวจและการแผนที่ สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย และสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย กำหนดจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556 : geoinfotech 2013 ในระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2556 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน นิสิตนักศึกษา จากหน่วยงานของรัฐและเอกชน การแสหงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนารวมทั้งสะสมประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้เทคดนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศอันจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต สร้างรายได้และสร้างงานแก่ประชาชนทุกระดับ

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ได้ที่ "ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฯ" โดยค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดเท่าที่จ่ายจริง ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทอบรม/สัมมนา
ข่าวโดยผู้ดูแลระบบ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด