:: มทร.สุวรรณภูมิ :: ดูงานเพื่อความร่วมมือ บ.การบินไทยเว็บไซต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ logo website จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

:: มทร.สุวรรณภูมิ :: ดูงานเพื่อความร่วมมือ บ.การบินไทย

ผู้เขียน:  ชุลีพร ฟักฟูม จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 08:49 น.

 อ่าน 2,370

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 รศ.ดร.มัณฑนีย์ เศรษฐภักดี รองอธิการบดี นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสหกิจศึกษา เข้าเยี่ยมชมฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือการสร้างความร่วมมือในการนำนักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิศวกรรม


คำค้นหา
 
comments powered by Disqus
ข่าวในประเภทประชาสัมพันธ์
ข่าวโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวล่าสุด
สนใจมากสุดในรอบเดือน
เข้าชมล่าสุด